Astrid Thorsová

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz prijal v Bratislave, v pondelok 16. mája 2016 Astrid Thorsovú, vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci prvej oficiálnej návštevy vysokej komisárky v Slovenskej republike, ktorá je súčasťou širšej regionálnej návštevy - okrem Slovenska aj Maďarska a Chorvátska.

Subscribe to Astrid Thorsová