boj proti extrémizmu

Poslanec Mizík nebol obvinený za politický názor, ale za xenofóbne výroky, ktoré sú za hranicou toho, čo môžeme ako spoločnosť akceptovať. Komentár ministerky spravodlivosti a podpredsedníčky vlády SR

Dnes uplynulo 78 rokov od smutných udalostí Krištáľovej noci v Nemecku, počas ktorej v roku 1938 bolo zavraždených viac ako 90 Židov a stovky ťažko ranených, pričom napadnuté boli židovské obchody, domy, byty a synagógy. Práve v dnešnej dobe, keď po celej Európe, ale bohužiaľ už aj na Slovensku, zažívame nárast extrémizmu a neznášanlivosti voči skupinám ľudí, je o to potrebnejšie si tento deň znova a znova pripomínať.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania legislatívny návrh, ktorým sa okrem iných novelizujú aj trestné kódexy (Trestný zákon, Trestný poriadok). Návrh upravuje a precizuje ustanovenia dotýkajúce sa extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Zavádza absentujúcu skutkovú podstatu trestného činu apartheidu. Prejednávať trestné činy extrémizmu a rozhodovať o nich bude po novom len Špecializovaný trestný súd.

Subscribe to boj proti extrémizmu