Bukovszky László

V rámci dialógu o výsledkoch monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v spolupráci so Sekretariátom Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín usporiadal 4. a 5. decembra 2017 v Hoteli Bôrik medzinárodný Follow-up seminár k implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky sa 27. októbra 2017 zúčastnil pracovného stretnutia so starostami obcí z okresov Rimavská Sobota a Revúca, kde žije početná skupina občanov maďarskej a rómskej národnosti.

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal v priestoroch Úradu vlády SR 5. októbra 2017 veľvyslanca Maďarska v Slovenskej republike J. E. Tibora Petőa, ktorý sa ujal úradu 12. septembra 2017.

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky vidí najväčšiu záruku v existencii a posilnení identity príslušníkov národnostných menšín v ochrane ich materinského jazyka. Splnomocnenec, ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky s cieľom zlepšenia používania jazykov národnostných menšín uskutočnil niekoľko aktivít, o ktorých dnes informoval médiá.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta iniciatívu Ministerstva dopravy a výstavby SR a Železníc SR, ktorou sa začalo napĺňanie jednej z priorít Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 v praxi, keďže sa práve v týchto dňoch začalo s označovaním železničných staníc v jazykoch národnostných menšín v obciach v zmysle zákona o používaní jazykov menšín.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, László Bukovszky sa 30. novembra 2016 zúčastnil na výstave Výmenné domovy – Felcerélt otthonok – Austausch der Heimat, ktorú organizuje Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny v piatok 28. októbra 2016 uskutočnil z vlastnej iniciatívy pracovnú návštevu niekoľkých obcí na severovýchode Slovenska s cieľom monitorovať aplikačnú prax zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dňoch 10. – 12. júna 2016 jubilejný 50. ročník Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu.

Subscribe to Bukovszky László