Csicsai Gábor

V Medziankach, v okrese Vranov nad Topľou sa uskutočnilo v poradí už 5. chovateľský deň mäsových plemien. Skoro pol stovka zvierat a tucet chovateľov - vystavovateľov predviedlo svoje zvieratá pred zbor odborných hodnotiteľov, ako aj pred návštevníkov. Chovateľský deň slávnostne otvoril Gabriel Csicsai, štátny tajomník MPRV SR.

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd

Veľké Raškovce, 7. jún 2017 – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai inicioval dohodu o spolupráci pri šľachtení a plemenitbe Maďarského stepného dobytka. Dohoda, ktorú podpísali zväzy chovateľov, položí základ pre rozvoj tohto plemena na Slovensku

Kvalita ošípaných od slovenských chovateľov jednoznačne prevyšuje kvalitu z dovozu

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd

Poslanec NR SR za Most-Híd a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo Gabriel Csicsai ocenil, že prezident Andrej Kiska upriamil pozornosť verejnosti a médií na kritický stav v oblasti prvovýroby surového kravského mlieka.

Subscribe to Csicsai Gábor