EP

Európsky parlament (EP) odsúhlasil 13. decembra 2016 v Štrasburgu Správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej Únii v roku 2015. Spravodajcom tejto správy a uznesenia k nej bol József Nagy poslanec EP za Most – Híd. Uznesenie, ktoré poslanci schválili veľkou väčšinou hlasov reaguje na najmarkantnejšie problémy týkajúce sa dodržiavania základných práv v EÚ v roku 2015, a to najmä v oblasti migrácie, ochrany detí a hrozieb v online prostredí. EP v tejto súvislosti vyzýva v uznesení k správe členské štáty Európskej únie, aby sa zdržali podnecovania strachu a nenávisti svojich občanov voči migrantom a žiadateľom o azyl za účelom zvýšenia svojej politickej podpory.

Delegácia strany Most-Híd na čele s jej predsedom Bélom Bugárom sa dnes zúčastnila hearingu v rámci Európskej ľudovej strany na tému Ochrany tradičných menšín, ktorý sa konal na podnet europoslanca Józsefa Nagya za stranu Most-Híd po prvýkrát.

Európai Parlament

József Nagy, poslanec EP za stranu Most-Híd ešte v septembri predložil návrh v Európskom Parlamente vo frakcii Európskej ľudovej strany, ktorý sa zaoberá problematikou pôvodných národnostných menšín

József Nagy/Nagy József

V týchto dňoch rozhoduje predsedníctvo Výboru pre Občiansku slobodu, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) o priebehu schôdzí Európskeho parlamentu pre budúci rok. Europoslanec za Most-Híd, József Nagy predložil medzinárodným kolegom viacero návrhov týkajúcich sa situácie menšín. Jeden z návrhov je príprava tzv. správy z vlastnej iniciatívy o situácií pôvodných menšín v EÚ. Druhý návrh požaduje dôkladnú analýzu tejto problematiky v rámci verejnej odbornej debaty

Subscribe to EP