EPP

So zreteľom na bezprecedentnú migračnú vlnu, ktorej EÚ čelí, ako aj na prenasledovaných ľudí, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu a zlepšenie ich životných podmienok. Ženy a deti, ktoré predstavujú významné percento utečencov a podstatnú časť ekonomických migrantov, potrebujú špecifickú ochranu, rodovo citlivý prístup európskej migračnej agendy. Európska ľudová strana preto:

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár a podpredseda László Solymos sa počas svojej pracovnej cesty v Bruseli stretli aj s predsedom Európskej ľudovej strany (EPP) Josephom Daulom.

V týchto dňoch sa na Ukrajine koná misia Európskej ľudovej strany, ktorej hlavnou úlohou je posúdiť pripravenosť ukrajinských strán Blok Petra Porošenka a Národný front na vstup do Európskej ľudovej strany (EPP). Súčasťou tejto delegácie je aj strana Most-Híd, ktorú reprezentuje zahraničná tajomníčka strany Ľubica Kováčová.

Spoločného stretnutia v Bratislave sa zúčastnil aj generálny sekretár najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente, Antonio López-Istúriz White

Ženská organizácia strany Most-Híd IDEA sa stala riadnym členom ženskej asociácie Európskej ľudovej strany (EPP Women), ktorá v piatok 10. októbra v Záhrebe jednohlasne odhlasovala oficiálne prijatie IDEY za svojho člena.

Subscribe to EPP