EU

Finančná pomoc a pomoc pri reformách sú podľa zahraničnej tajomníčky Most-Híd Ľubice Kováčovej najdôležitejšie veci, ktoré Ukrajina a jej občania očakávajú od Európskej únie

Strana Most-Híd reaguje na predsedu Európskej komisie, ktorý sa vyjadril o potrebe vzniku jednotných európskych ozbrojených síl

Pripojenie sa Európskej Únie k dohovoru CITES ponúka možnosť koordinovanej európskej ochrany ohrozovaných druhov.

Európai Parlament

Výbory Európskeho parlamentu dali zelenú environmentálnemu projektu Józsefa Nagya.

Slovensko v EÚ/Szlovákia az Európai Únióban

József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most-Híd v prvý deň septembrového plenárneho zasadnutia parlamentu v Štrasburgu vyzval svojich kolegov, aby namiesto populizmu robili zodpovednú politiku v rámci vnútropolitických aj zahraničnopolitických otázkach Únie.

Stránky

Subscribe to EU