extrémizmus

Členstvo Slovenska v EÚ je podľa strany Most-Híd výsledkom vôle občanov SR, ktorí v spolupráci s najvyspelejšími krajinami na kontinente videli a vidia najzmysluplnejšiu cestu pre rozvoj, spoluprácu, dobiehanie životnej úrovne a bezpečnosť Slovenska.

Stále viac politikov toleruje nenávistné prejavy a prispieva to k tomu, že sa nenávistné prejavy stávajú akoby spoločensky prijateľné, vyhlásila ministerka spravodlivosti.

Pracovné stretnutie expertov na tému prevencie extrémizmu inicioval štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák. Viac ako 20 odborníkov zo školstva, politiky, kultúrneho života, historikov i predstaviteľov občianskych združení a mimovládneho sektora včera diskutovalo o tom, prečo prejavy extrémizmu silnejú, čo je ich príčinou a ako sa im dá zabrániť. Viacerí sa zhodli na tom, že jednou z príčin je aj neznalosť dejín. Žiaci nepoznajú našu históriu, najmä moderné dejiny.

Tento týždeň zazneli v NRSR viaceré výroky, ktoré považuje strana Most-Híd za neprijateľné.

Počas SNP sa občania Slovenska bez ohľadu na ich národnosť dokázali spoločne postaviť proti nacizmu.

Rozhodnutie britských občanov bolo ich suverénnym rozhodnutím, avšak ako sme mohli vidieť hneď po skončení referenda bolo veľmi silno ovplyvnené polopravdami až klamstvami.

Neprešli ani dva dni po referende vo Veľkej Británii, a extrémistické skupiny už pochodujú hlavným mestom Slovenska.

Menšinám podľa Solymosa chýba pre ich rozvoj pozitívne ovzdušie, ktoré je zbavené predsudkov.

Most-Híd hovorí NIE každému druhu extrémizmu.

Stránky

Subscribe to extrémizmus