farmári

Naďalej nebudú rovnaké pravidlá pri prideľovaní štátnej pôdy a prístup k pôde pre malé podniky sa nezlepší.

Subscribe to farmári