Gabriel Csicsai

Často sa na rôznych fórach hovorí o vyrovnaní úrovne podpory pre poľnohospodárov s ostatnými krajinami EÚ. Súčasťou celkového objemu podpory je aj podpora zo štátnych zdrojov. O tom, aká vysoká by táto národná obálka mala byť a na čo by mala byť použitá, sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Gabrielom Csicsaiom.

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd

Csicsai pripomenul, že veľa ľudí v nových členských krajinách EÚ je nespokojných s tým, že potraviny a iný dostupný spotrebný tovar má nižšiu kvalitu ako identický tovar v západoeurópskych krajinách.

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd

Koncom leta, začiatkom jesene bude postúpená novela zákona o veterinárnej starostlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Popri úpravách v oblasti úradnej veterinárnej medicíny, starostlivosti o hospodárske zvieratá, príprave a uvádzania krmív na trh, zvýšení bezpečnosti potravín, alebo predvádzaní zvierat v cirkusoch, najväčšie zmeny sa týkajú riešenia legislatívneho zázemia starostlivosti a chovu psov.

Gabriel Csicsai

Poslanec NR SR za Most-Híd upozorňuje, že od roku 2010 vzrástli minimálne odvody pre živnostníkov o neuveriteľných 43 %.

Gabriel Csicsai

Obyvatelia Slovenska väčšinou vstupujú do nového roku s radostnými očakávaniami. Výnimku, ale celkom istotne tvoria živnostníci, pre ktorých prvý januárový deň zvyčajne znamená vyššie zdravotné a sociálne odvody.

Gabriel Csicsai

Kampaň Smeru je založená na lacných, dobre komunikovateľných demagogických frázach.

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd

Štát nebol za rok schopný ani len reagovať na žiadosti o pridelenie poľnohospodárskej pôdy. Drobných farmárov ponuka, tak ako im ju predostrel štát, vôbec nezaujala.

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd

Mzdy učiteľov porastú opäť iba kozmeticky a Slovensko zostane vo výdavkoch na školstvo na chvoste štátov OECD.

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd

Každý vie, že kvalitná orná pôda je dôležitým bohatstvom krajiny. Presnejšie, každý okrem vlády Roberta Fica. Ľahkovážnosť, akou súčasná slovenská vláda rozdáva kvalitnú ornú pôdu zahraničným investorom v priemysle, sa totiž dá len ťažko vysvetliť racionálne. Ak sa orná pôda pretransformuje na priemyselný park, je pre poľnohospodárstvo navždy stratená. Pôdny fond Slovenska pritom nie je taký veľký, aby sme tieto straty mohli nechať bez slova. Až príliš často sa kvalitná orná pôda mení na stavebné pozemky pod výrobnými halami a logistickými centrami. Je preto otázne, či potrebujeme využívať práve našu pôdu na uplácanie zahraničných investorov.

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője

Poslanec NR SR za Most-Híd, Gabriel Csicsai, ostro kritizuje vládu za skrytú dotáciu automobilke udelením výnimky zo zákona za vyňatie z pôdneho fondu.

Stránky

Subscribe to Gabriel Csicsai