Idea

So zreteľom na bezprecedentnú migračnú vlnu, ktorej EÚ čelí, ako aj na prenasledovaných ľudí, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu a zlepšenie ich životných podmienok. Ženy a deti, ktoré predstavujú významné percento utečencov a podstatnú časť ekonomických migrantov, potrebujú špecifickú ochranu, rodovo citlivý prístup európskej migračnej agendy. Európska ľudová strana preto:

Aj na túto otázku sme hľadali odpoveď na októbrovom Občianskom salóne. Fundované odpovede nám ponúkli Katarína Farkašová, predsedníčka Aliancie žien Slovenska a psychologička Nora Lauková. Rodovej rovnosti sa obe odborníčky venujú dlhodobo, problém diskriminácie žien na trhu práce, boj žien v produktívnom veku s horizontálnou a vertikálnou rodovou segregáciou dôverne poznajú.

Primárnym cieľom organizácie je naďalej podpora postupu a kariérneho rastu politicky aktívnych žien strany.

Predstavitelia strany Most-Híd boli prítomní na súťaži vo varení gulášu v Kráľovom Brode, kde varila spoločne ženská organizácia IDEA a občianska strana Most-Híd. Akcie sa zúčastnil aj poslanec NR SR Gábor Gál a ďalší okresní predstavitelia strany a jej ženskej organizácie IDEA. Na sobotňajšej akcií sa nezabudlo ani na malé deti, pre ktoré bola pripravené zábavné maľovanie na tvár.

Ženská organizácia strany Most-Híd IDEA si začiatkom roka 2015 zvolila nové vedenie. Za predsedníčku bola na Sneme zvolená Irén Sárközy. Vo vedení zostala Zuzana Csadyová, Ľubica Kováčová, Petra Nagyová-Džerengová a Andrea Vitkóová a novou členkou predsedníctva sa stala Magda Tárnok.

Členky ženskej organizácie strany Most-Híd IDEA si dnes na volebnej Republikovej rade zvolili nové vedenie a schválili rámcový program na rok 2015

Ženská organizácia strany Most-Híd IDEA sa stala riadnym členom ženskej asociácie Európskej ľudovej strany (EPP Women), ktorá v piatok 10. októbra v Záhrebe jednohlasne odhlasovala oficiálne prijatie IDEY za svojho člena.

Stránky

Subscribe to Idea