IUVEN

SENEC| Mládežnícka organizácia IUVEN v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera prvýkrát usporiadala Víkend otvorených dverí. Účastníci počas trojdňového podujatia mali možnosť zúčastniť sa na zaujímavých prednáškach, diskusiách a mohli sa zapojiť aj do celoštátnej upratovacej iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR s názvom Deň Dunaja.

Počas víkendu (24-26.6.2016) sa konalo školenie pre členov mládežníckej organizácie IUVEN s podporou Nadácie Konrada Adenauera a Inštitútu Mateja Bela. Pri tejto príležitosti zasadol už v poradí III.Snem organizácie IUVEN, kde sa okrem hodnotenia doterajšieho pôsobenia organizácie sústredili delegáti na najbližšie ciele v oblasti mládežníckej politiky. Záver Snemu bol venovaný voľbám do riadiacich orgánov.

Už po druhýkrát sa na Podzoborí stretli nadšenci futbalu za účelom priateľského zápasu medzi klubmi Most-Híd a IUVEN.

V decembri minulého roku začali členovia dunajskostredského klubu mládežníckej organizácie Iuven organizovať charitatívny ples. Ich cieľom bolo pomôcť mestskej Materskej škole Benedeka Eleka a za vyzbierané finančné príspevky im zakúpiť potrebné postieľky (20 kusov). Potrebná suma, ktorú aktivisti chceli vyzbierať od hostí, bola 1000 eur.

Deti/Gyerekek

Bratislavský klub IUVEN sa snaží v poslednom čase organizovať čo najviac podujatí zameraných na pomoc ľuďom. S príchodom sviatku sv. Mikuláša a Vianoc sme sa rozhodli potešiť deti z Detského domova Bratislava v Podunajských Biskupiciach.

Dňa 11.októbra sa konal futbalový zápas strany Most-Híd a jej mládežnícej organizácie IUVEN v Čechynciach.

Subscribe to IUVEN