József Nagy

Európsky Parlament - Nagy József

Vyše polovica slovenských europoslancov zo politických zoskupení EPP, S&D a ECR vyjadrujú znepokojenie nad schváleným zákonom o školskej reforme na Ukrajine. Dôvodom sú hlboké zmeny, kde sa už ďalej nepočíta s vyučovaním v jazykoch národnostných menšín na stredných a vysokých školách, ako to za vyše polstoročia fungovalo na Ukrajine a ako je to pravidlom v celej Európskej únii.

Európsky parlament (EP) odsúhlasil 13. decembra 2016 v Štrasburgu Správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej Únii v roku 2015. Spravodajcom tejto správy a uznesenia k nej bol József Nagy poslanec EP za Most – Híd. Uznesenie, ktoré poslanci schválili veľkou väčšinou hlasov reaguje na najmarkantnejšie problémy týkajúce sa dodržiavania základných práv v EÚ v roku 2015, a to najmä v oblasti migrácie, ochrany detí a hrozieb v online prostredí. EP v tejto súvislosti vyzýva v uznesení k správe členské štáty Európskej únie, aby sa zdržali podnecovania strachu a nenávisti svojich občanov voči migrantom a žiadateľom o azyl za účelom zvýšenia svojej politickej podpory.

Európsky Parlament - Nagy József

József Nagy, europoslanec strany Most-Híd predložil ministrovi školstva Strasbourgské Memorandum - odborné odporúčania k reorganizácii systému školstva na Slovensku, ktoré vzniklo 2. februára 2016 vo Francúzsku, na pôde Európskeho parlamentu, na medzinárodnej odbornej konferencii o princípoch, skúsenostiach v zachovaní malých národnostných škôl v krajinách EÚ a o návrhoch riešení.

Strana Smer podľa europoslanca Józsefa Nagya za Most-Híd okopírovala ich ďalší návrh zákona. Ešte ako poslanec NRSR v máji 2014 predložil zmenu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s cieľom vyrovnať diskriminačné rozdiely v poskytovaní vdovského dôchodku rušením časových obmedzení. Smer to vtedy odmietol, no teraz, pred voľbami, na poslednej schôdzi parlamentu ako vlastný návrh schválil. Za stratený čas každý vdovec či vdova prišla minimálne o 2.184 Eur.

Kontrakt za 25-50 miliónov na kompu sa dal nahradiť prestavbou existujúceho, verejnosti neznámeho tunela pod vodným dielom, prejazdný non-stop a bez rizika počasia. Stál by len 2,3 milióna. V roku 2012 už to mali pripravené, len nová vláda v tom nepokračovala.

V utečeneckej krýze nezlyhal Brusel ale národný egoizmus

József Nagy/Nagy József

Europoslanci schválili na svojom poslednom zasadaní prípravu dohody storočia medzi USA a EÚ.

Podpredseda strany pre ekonomiku Ivan Švejna reagoval na rozhodnutie ústavného súdu k napadnutým ustanoveniam zákona o sociálnom poistení.

Viac ako 120 projektov bolo prihlásených do environmentálnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti Dňa Zeme

„Obdobie politických procesov na Slovensku sa zrejme ešte neskončilo“ – vyhlásil europoslanec strany Most – Híd, József Nagy na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, keď vo svojej reči upozornil na absurdný vývoj procesu Hedvigy Malinovej.

Stránky

Subscribe to József Nagy