József Nagy

Podpredseda strany pre ekonomiku Ivan Švejna reagoval na rozhodnutie ústavného súdu k napadnutým ustanoveniam zákona o sociálnom poistení.

Viac ako 120 projektov bolo prihlásených do environmentálnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti Dňa Zeme

„Obdobie politických procesov na Slovensku sa zrejme ešte neskončilo“ – vyhlásil europoslanec strany Most – Híd, József Nagy na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, keď vo svojej reči upozornil na absurdný vývoj procesu Hedvigy Malinovej.

Pripojenie sa Európskej Únie k dohovoru CITES ponúka možnosť koordinovanej európskej ochrany ohrozovaných druhov.

Európai Parlament

József Nagy, poslanec EP za stranu Most-Híd ešte v septembri predložil návrh v Európskom Parlamente vo frakcii Európskej ľudovej strany, ktorý sa zaoberá problematikou pôvodných národnostných menšín

József Nagy/Nagy József

V týchto dňoch rozhoduje predsedníctvo Výboru pre Občiansku slobodu, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) o priebehu schôdzí Európskeho parlamentu pre budúci rok. Europoslanec za Most-Híd, József Nagy predložil medzinárodným kolegom viacero návrhov týkajúcich sa situácie menšín. Jeden z návrhov je príprava tzv. správy z vlastnej iniciatívy o situácií pôvodných menšín v EÚ. Druhý návrh požaduje dôkladnú analýzu tejto problematiky v rámci verejnej odbornej debaty

Informácia zo 7. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2014 k materiálu Informácia o schvaľovaní cestovných poriadkov na území Trnavského samosprávneho kraja

Európai Parlament

Výbory Európskeho parlamentu dali zelenú environmentálnemu projektu Józsefa Nagya.

József Nagy/Nagy József

Stanovisko poslanca EP za Most-Híd k ratifikácii asociačnej dohody medzi Ukrajinou k EÚ, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2015.

Slovensko v EÚ/Szlovákia az Európai Únióban

József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most-Híd v prvý deň septembrového plenárneho zasadnutia parlamentu v Štrasburgu vyzval svojich kolegov, aby namiesto populizmu robili zodpovednú politiku v rámci vnútropolitických aj zahraničnopolitických otázkach Únie.

Stránky

Subscribe to József Nagy