kampaňové video

Podľa strany Most-Híd je nedostatočná podpora domácich výrobcov a spracovateľov jednou z príčin vyľudňovania vidieka a nedostatku pracovných miest. V programe Občianska vízia navrhuje viacero systémových zmien, ktoré by mali zvrátiť tento nepriaznivý trend.

Situácia v zdravotníctve sa počas vládnutia strany Smer zhoršila. Podľa strany Most-Híd je to predovšetkým z dôvodu chýbajúcich systémových riešení, ktoré by obmedzili únik peňazí zo zdravotníctva.

V rámci krajín OECD majú učitelia na Slovensku najnižšie platy a zároveň výška ich mzdy nedosahuje ani úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Smer za štyri roky nedokázal zlepšiť nepriaznivú situáciu v školstve.

Strana Most-Híd zverejnila kampaňové video, v ktorom poukazuje na potrebu riešenia problémov tam, kde vznikajú. Pripomína tak predstaviteľom strany Smer ich vlastné vyjadrenia k utečeneckej kríze.

Strana Most-Híd zverejnila ďalšie kampaňové video, v ktorom porovnáva výdavky vládnej strany Smer na zbytočné a predražené garáže pod Bratislavským hradom s výdavkami na rozširovanie kapacít materských škôl.

Subscribe to kampaňové video