konflikt záujmov

Gábor Gál/ Gál Gábor

Majetkové priznania verejných funkcionárov musia byť posudzované prísnejšie, transparentnejšie, a teda tak, aby občania poznali osoby, ktoré konajú v prospech verejného záujmu a komu, naopak, ide iba o jeho vlastný profit.

Subscribe to konflikt záujmov