László Solymos

Zmenu legislatívy si vyžiadalo uplatňovanie vodného zákona v praxi Slovenskou inšpekciou životného prostredia a okresnými úradmi

Na Slovensko mieri investícia za 8,5 milióna eur, ktorá vytvorí takmer 100 pracovných miest

Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity – bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov bude na Slovensku účinnejšia

Na envirovýchovu poputuje 130 – tisíc EUR

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o odpadoch

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o ochrane ovzdušia. O aplikačnej novele odpadového zákona budú hlasovať zajtra

Envirorezort predstavil prvú verziu programu H₂ODNOTA V KRAJINE

Ministerstvo životného prostredia pripravuje konkrétne legislatívne zmeny, ktoré posilnia kompetencie envirorezortu pri ochrane prírody v chránených oblastiach. Minister životného prostredia László Sólymos ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej predstavil návrh Národného memoranda o lese, ktoré poskytne rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov.

Vyše 150 účastníkov z celého sveta diskutovalo na pôde OSN v New Yorku o problematike nedostatku vody a jej význame pre trvalo udržateľný rozvoj

Balíkom zákonov envirorezortu sa dnes zaoberali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Stránky

Subscribe to László Solymos