László Solymos

V Montreale sa od pondelka koná 11. stretnutie Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 29. stretnutie strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. V rámci diskusie vystúpil s príspevkom aj minister životného prostredia László Sólymos.

Národné memorandum o lese zo septembra tohto roka sa výrazne prekrýva s cieľmi kampane.

Všetky potrebné merania už boli ukončené. Ich výsledky dali zelenú zámeru prebudovať dva otvory priepustu na dopravný tunel.

Zmenu legislatívy si vyžiadalo uplatňovanie vodného zákona v praxi Slovenskou inšpekciou životného prostredia a okresnými úradmi

Na Slovensko mieri investícia za 8,5 milióna eur, ktorá vytvorí takmer 100 pracovných miest

Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity – bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov bude na Slovensku účinnejšia

Na envirovýchovu poputuje 130 – tisíc EUR

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o odpadoch

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o ochrane ovzdušia. O aplikačnej novele odpadového zákona budú hlasovať zajtra

Envirorezort predstavil prvú verziu programu H₂ODNOTA V KRAJINE

Stránky

Subscribe to László Solymos