László Bukovszky

Aké sú hlavné ciele splnomocnenca pre národnostné menšiny? Čo urobí ako prvé pri nástupe do úadu? Pre Aktuálne.sk odpovedal László Bukovszky.

Vláda Slovenskej republiky dnes vymenovala za Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny historika PhDr. Lászlóa Bukovszkého, ktorý doteraz zastával funkciu ombudsmana Strany Most-Híd.

Inštitút Mateja Bela (IMB) pod odborným dohľadom Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spustil 16. mája 2015 vzdelávací program pre administratívnych pracovníkov v maďarsko-slovenskom administratívnom prostredí, so zámerom rozvíjať bilingválnu kompetenciu v úradnom styku.

Dnešný stav financovania kultúry národnostných menšín podľa predstaviteľov strany Most-Híd je nepostačujúci a je potrebné prísť so systémovým riešením, tak ako to bolo v prípade financovania slovenskej kultúry prostredníctvom Fondu na podporu umenia. Most-Híd pripravil koncepciu, o ktorej sa chystá rokovať so zástupcami menšín a kultúrnych organizácii.

Národná rada SR na svojom zasadnutí zvolila za člena Dozornej rady Ústavu pamäti národa Lászlóa Bukovszkého, ktorého navrhla strana Most-Híd

Stránky

Subscribe to László Bukovszky