Málotriedky

Splnomocnenca pre národnostné menšiny vláda vymenovala 13. apríla. László Bukovszky, ktorý pôsobil počas funkčných období Rudolfa Chmela a A.Nagy Lászlóa ako vedúci odboru na Úrade vlády SR, už mal dostatočné skúsenosti v oblasti chodu a fungovania úradu, ktorý je ako poradný orgán vlády zodpovedný za dohliadanie práv národnostných menšín, uzákonené v platnom právnom poriadku a v ústave.

Prvých 100 dní vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve školstva bolo náročných z hľadiska toho, že hneď od úvodu bol na ministerstvo vyvíjaný silný mediálny a spoločenský tlak, ktorý sa sformoval ešte pred parlamentnými voľbami. Na začiatku stál jasný cieľ, zlepšiť školské prostredie a v čo najväčšej možnej miere prispieť ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa smerovali predovšetkým tri úlohy.

Na aktuálnej parlamentnej schôdzi sa nám podarilo dosiahnuť niečo, o čo sme sa dlho veľmi ťažko snažili.

Parlament odsúhlasil zmenu školského zákona, vďaka ktorému od septembra kvôli zákonu nezanikne ani jedna málotriedka, ale ani jedná národnostná plno organizovaná národnostná škola na Slovensku.

Novela zákona o výchove a vzdelávaní umožňuje málotriednym školám činnosť bez ohľadu na minimálne počty žiakov. Štátny tajomník ministerstva školstva však pripomína, že otázka je, či si samospráva takúto školu bude môcť v danom regióne dovoliť. Zdroj: SITA.

Pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka včera rokovala strana Most-Híd so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku (SZMPSZ) v súvislosti so zmenou školského zákona, smerujúcej k zachovaniu málotriedok na Slovensku.

Iskola

Pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka, nominanta strany Most-Híd, pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenu školského zákona, smerujúcu k zachovaniu neplnoorganizovaných škôl (tzv. málotriedok) na národnostne zmiešanom území.

Poslanec NR SR Árpád Érsek pozmeňujúcim návrhom k novele školského zákona dosiahol odloženie účinnosti ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú minimálne počty žiakov v triede základnej školy.

Stránky

Subscribe to Málotriedky