maturitné skúšky

Dnes 17.3.2017 píšu žiaci v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín písomné maturitné skúšky.

Subscribe to maturitné skúšky