Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov, ktorý si každoročne pripomíname 8. apríl je príležitosťou nie len pripomenúť význam a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín, ale aj využiť ju na zvýšenie povedomia u majoritnej spoločnosti.

Vavrek István

Posilneniu identity a kvality spolunažívania s väčšinovým národom by pomohlo, keby minimálne v etnicky zmiešaných regiónoch tvoril súčasť školskej výchovy aj učebný program o rómskej kultúre a o rómskych dejinách regiónu.

Rudolf Chmel

Vyhlásenie Rudolfa Chmela (Most-Híd), predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny k Medzinárodnému dňu Rómov

Subscribe to Medzinárodný deň Rómov