ministerstvo školstva

Na Základnú školu a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave zavítal dnes štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák pri príležitosti otvorenia školského roka 2017/2018.

Nadstavba budovy i zrekonštruovanie starších priestorov materských škôl vrátane kuchyne sa podarili v obci Tomášov aj vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vynovené materské školy boli 21. decembra 2016 otvorené aj za účasti štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka.

Prvých 100 dní vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve školstva bolo náročných z hľadiska toho, že hneď od úvodu bol na ministerstvo vyvíjaný silný mediálny a spoločenský tlak, ktorý sa sformoval ešte pred parlamentnými voľbami. Na začiatku stál jasný cieľ, zlepšiť školské prostredie a v čo najväčšej možnej miere prispieť ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa smerovali predovšetkým tri úlohy.

V nadväznosti na plnenie Programového vyhlásenia vlády na rok 2016 sa na ministerstve školstva vytvorila pracovná skupina, ktorá bude pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka pracovať v oblasti politiky podpory národnostných menšín. Jej prvé stretnutie otvoril minister školstva Peter Plavčan.

Subscribe to ministerstvo školstva