návrh zákona

Parlament schválil pozmeňujúci návrh z dielne Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity ohľadom kvalifikačných podmienok terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných pracovníkov. Zmena v praxi znamená, že prácu terénneho sociálneho pracovníka, či garanta komunitného centra bude môcť od januára vykonávať aj človek, ktorý ešte nemá vyštudovanú vysokú školu, komunitu však pozná a so sociálnou prácou už má skúsenosti.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Most-Híd, Gábor Gál, Elemér Jakab, Péter Vörös a Tibor Bastrnák podali návrh na zmenu zákona č. 162/2015 o Správnom súdnom poriadku a návrh na zmenu zákona č. 160/2015 o Civilnom sporovom poriadku.

Dnes sa v priestoroch Ministerstva kultúry SR uskutočnilo úvodné stretnutie pracovnej skupiny zriadenej k vypracovaniu jednej z kľúčových priorít strany Most-Híd, zákona o financovaní menšinových kultúr

Vláda definitívne schválila návrh riešenia stabilizácie skalného brala v obci Strečno z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Predpokladané dopravné obmedzenia budú oproti pôvodnému plánu kratšie o jeden mesiac, pracovať sa bude aj v noci. Sanačné práce majú byť hotové najneskôr do konca mája budúceho roka.

Iskola

Pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka, nominanta strany Most-Híd, pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenu školského zákona, smerujúcu k zachovaniu neplnoorganizovaných škôl (tzv. málotriedok) na národnostne zmiešanom území.

Predstavitelia strany predstavili svoj návrh zákona zástupcom rusínskej a rómskej menšiny na východe Slovenska.

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője

Vládna strana si schválila svojskú podobu zákona, hoci poslanci Smeru mohli podporiť športovcov systematickejšie - tak, ako je to aj inde v Európe

Lucia Žitňanská

Na májovej schôdzi parlamentu by mal byť predložený aj tzv. schránkový zákon. To, či Smer dodrží záväzky z uznesenia parlamentu, ktoré navrhovala aj Lucia Žitňanská, podpredsedníčka strany Most-Híd, určia najbližšie dni

Strana Most-Híd predložila v roku 2012 návrh Zákona na celoživotné ocenenie úspešných vrcholových športovcov. Inšpirovaní európskymi trendmi, nám išlo o to, aby sa štát celoživotne postaral o tých športovcov, ktorí celý svoj aktívny život špičkovými výkonmi reprezentovali našu krajinu na olympijských hrách. Boli, sú s budú vzorom pre mládež a zaslúžia si úctu nás všetkých. Náš návrh zákona bol vládnou väčšinou zamietnutý.

Lucia Žitňanská

Strana Most-Híd chce posilniť postavenie malých veriteľov v reštrukturalizačných konaniach. Poslankyňa NR SR za Most-Híd a podpredsedníčka strany Lucia Žitňanská opätovne preto predložila do parlamentu návrh na zmenu zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Stránky

Subscribe to návrh zákona