Občianska vízia

Iskola

Mária Prékop, odborníčka na školstvo za Most-Híd a riaditeľka Spojenej školy Zoltána Fábryho v Rožňave tvrdí, že rámcový učebný plán je unáhlený, takpovediac šitý horúcou ihlou a obchádza všetku logiku.

László Solymos, podpredseda strany a predseda poslaneckého klubu Most-Híd

Vystúpenie podpredsedu strany Most-Híd a predsedu poslaneckého klubu strany Lászlóa Solymosa v rozprave na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu ministra hospodárstva Pavla Pavlisa.

Irén Sárközy, odborníčka na zdravotníctvo za Most-Híd tvrdí, že prioritou v rezorte zdravotníctva sa stalo hľadanie a uplatňovanie rýchlych riešení na "šetrenie", bez ohľadu na to, aké systém dosahuje výsledky.

István Vavrek - PURT

Starosta obce Rimavská Seč, odborník na rómsku menšinu za Most-Híd, István Vavrek, bude aj naďalej vedúcou osobnosťou občianskeho združenia PURT, ktoré vzniklo za spolupráce gemerských a novohradských Rómov.

Do budúcnosti a na prahu tretieho tisícročia stojí pred slovenskými Rusínmi nemálo výziev.

Podľa odborníka strany Most-Híd na rozvoj vidieka, Lászlóa Balódiho by samozásobovanie obcí mohlo vo veľkej miere napomôcť efektívnemu a optimálnemu fungovaniu obce. Na prvom stupni tejto zmeny by sme sa mali ujať miestnych výrobcov, podnikateľov a poľnohospodárov.

Irén Sárközy, odborníčka pre zdravotníctvo za stranu Most-Híd reaguje na navrhovanú zmenu v novele zákona o zdravotnom poistení

Podľa odborníka strany Most-Híd a poslanca za Prešovský kraj, Petra Krajňáka, kľúčom k budúcnosti a k zachovaniu rusínskej menšiny na Slovensku sú rusínske národnostné školy

Podľa starostu obce Vydrany za Most-Híd, Lászlóa Balódiho sú témy ako rozvoj vidieka, produkcia domácich produktov síce vďačné, vo všeobecnosti ale platí fakt, že obraz o obyvateľovi dediny je ešte stále skreslený

István Vavrek sa stal v novembrových komunálnych voľbách starostom za Most-Híd v obci Gemerského regiónu, Rimavská Seč. Na uvedenie do úradu musel čakať až na posledný možný termín, teda do 2. januára 2015. Navyše, jeho predchodkyňa, Marta Stubendeková, zanechala obecný úrad v nelichotivom stave.

Stránky

Subscribe to Občianska vízia