pedagógovia

Prvých 100 dní vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve školstva bolo náročných z hľadiska toho, že hneď od úvodu bol na ministerstvo vyvíjaný silný mediálny a spoločenský tlak, ktorý sa sformoval ešte pred parlamentnými voľbami. Na začiatku stál jasný cieľ, zlepšiť školské prostredie a v čo najväčšej možnej miere prispieť ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa smerovali predovšetkým tri úlohy.

Komora učiteľov minulý týždeň prišla s požiadavkou na zvýšenie tarifných platov učiteľov v regionálnom školstve. Podľa poslanca Most-Híd Árpáda Érseka by sa Zväz maďarských pedagógov na Slovensku mal k tejto výzve pridať.

Subscribe to pedagógovia