Peter Krajňák

Delegáciu organizácie Amnesty international (AI) na čele s vedúcou kancelárie AI pre európske inštitúcie v Bruseli Ivernou McGowan prijal na pôde rezortu školstva štátny tajomník Peter Krajňák.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a štátny tajomník Peter Krajňák sa včera v Košiciach zúčastnili stretnutia starostov a členov strany Most-Híd z Košického a z Prešovského kraja. Témou stretnutia boli podnety starostov, a možnosti riešenia problémov týchto regiónov.

Iskola

Pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka, nominanta strany Most-Híd, pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenu školského zákona, smerujúcu k zachovaniu neplnoorganizovaných škôl (tzv. málotriedok) na národnostne zmiešanom území.

Začiatok školského roka by mal byť podľa predstaviteľov strany Most-Híd impulzom aj pre ministra školstva na aktívnejšie presadzovanie zmien v rezorte.

Predstavitelia strany predstavili svoj návrh zákona zástupcom rusínskej a rómskej menšiny na východe Slovenska.

Postavenie slovenských dôchodcov je jednou z priorít nášho programu Občianska vízia. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, v porovnaní s rokom 2001, narástol v roku 2013 počet 65-ročných a starších ľudí z 11,4 % na 13 %. Hlavným demografickým vývojovým trendom je teda starnutie obyvateľstva. Každoročne je na Slovensku vyplácaných vyše 1.300 000 dôchodkových dávok a toto vyplácanie má stúpajúcu tendenciu. Uvedomujeme si, že oblasť poskytovania dôchodkov je vážna téma, ktorú bude musieť nová vláda riešiť hneď od začiatku.

Na východe krajiny je veľkou témou výstavba medzinárodnej cyklotrasy tzv. EuroVelo 11, ktorá prechádza obcami v Prešovskom a Košickom kraji. Cyklotrasa je celoeurópsky projektom, ktorý má spájať Nórsko s Gréckom tzv. východnou trasou.

Peter Krajňák, poslanec Prešovského samosprávneho kraja za Most-Híd tvrdí, že otázka výstavby tzv. čiernych stavieb je popri problémoch súvisiacich so zamestnávaním obyvateľov marginalizovaných a sociálne zaostalých komunít jedným z najvypuklejších

Do budúcnosti a na prahu tretieho tisícročia stojí pred slovenskými Rusínmi nemálo výziev.

Podľa odborníka strany Most-Híd a poslanca za Prešovský kraj, Petra Krajňáka, kľúčom k budúcnosti a k zachovaniu rusínskej menšiny na Slovensku sú rusínske národnostné školy

Stránky

Subscribe to Peter Krajňák