Predsedníctvo v Rade EÚ

Program slovenského predsedníctva v piatok pokračoval neformálnym zasadnutím ministrov spravodlivosti členských krajín Európskej únie. Rokovania viedla podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, Lucia Žitňanská. Diskutovalo sa najmä o zriadení Úradu európskeho prokurátora, boji proti počítačovej kriminalite a o elektronickej komunikácii v oblasti justície.

Ministerstvo životného prostredia SR chce počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ výrazne prispieť k zefektívneniu environmentálnych a klimatických politík na európskej úrovni a viesť členské krajiny Únie na globálnych rokovaniach. Počas dnešného (1. júla) vystúpenia na klastri venovanom energetike a klimatickým politikám, doprave a prírodným zdrojom to uviedol šéf envirorezortu László Sólymos. Klaster je súčasťou programu návštevy kolégia Európskej komisie v Bratislave.

Ministerstvo spravodlivosti SR po nástupe Lucie Žitňanskej do funkcie ministerky nasadilo vysoké tempo a realizuje zadefinované priority, medzi ktoré patrí dôveryhodnejšia a otvorenejšia justícia, kvalitnejšie a transparentnejšie podnikateľské prostredie či lepšia vymožiteľnosť práva.

Rozhodnutie britských občanov bolo ich suverénnym rozhodnutím, avšak ako sme mohli vidieť hneď po skončení referenda bolo veľmi silno ovplyvnené polopravdami až klamstvami.

Včera som sa v Haagu zúčastnil niekoľkých stretnutí, súvisiacich s našim Predsedníctvom v Rade EÚ. Som presvedčený o tom, že jednak vďaka dôkladnej príprave tohto procesu, ale aj vďaka korektnému dialógu, ktorý vedieme s odovzdávajúcou krajinou – Holandskom, sa takpovediac „bežné úlohy“ počas nášho predsedníctva, ktoré súvisia s fungovaním samotných inštitúcií ale aj celej, EÚ budú dať zvládnuť so cťou. Vláda aj parlament, napriek krátkej dobe od volieb, sú pripravené.

Stránky

Subscribe to Predsedníctvo v Rade EÚ