Prékop Mária

Iskola

Mária Prékop, odborníčka na školstvo za Most-Híd a riaditeľka Spojenej školy Zoltána Fábryho v Rožňave tvrdí, že rámcový učebný plán je unáhlený, takpovediac šitý horúcou ihlou a obchádza všetku logiku.

Subscribe to Prékop Mária