Rastislav Žitný

Po prijatí novely zákona sa poplatok za rozvoj nebude týkať zatepľovania a rekonštrukčných prác súvisiacich s údržbou budov. Doterajšia prax ukázala nejednoznačnosť a chybu v súčasnosti platnom znení zákona.

Poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva za stranu Most-Híd hlasovali za návrh na zaradenie rozpočtu do programu zasadnutia na dnešnej schôdzi zastupiteľstva. Tento návrh však nezískal dostatočnú podporu poslancov. Chýbal len jeden hlas - 22/23.

Poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva za stranu Most-Híd chcú, aby návrh rozpočtu bol predmetom rokovania na najbližšej schôdzi vo štvrtok 26. marca. O zaradení bodu sa bude hlasovať pri schvaľovaní programu, keďže Mestská rada na svojom štvrtkovom zasadnutí odmietla takúto podobu rozpočtu.

Poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva za stranu Most-Híd Rastislav Žitný potvrdil, že Most-Híd napriek niektorým výhradám podporí návrh rozpočtu Bratislavy

Subscribe to Rastislav Žitný