Rusíni

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny prijal 22. augusta 2016 predsedu Svetového kongresu Rusínov, Štefana Ljavinca a tajomníka kongresu Vladimíra Protivňáka.

Do budúcnosti a na prahu tretieho tisícročia stojí pred slovenskými Rusínmi nemálo výziev.

Subscribe to Rusíni