školský zákon

Na aktuálnej parlamentnej schôdzi sa nám podarilo dosiahnuť niečo, o čo sme sa dlho veľmi ťažko snažili.

Poslanec NR SR Árpád Érsek pozmeňujúcim návrhom k novele školského zákona dosiahol odloženie účinnosti ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú minimálne počty žiakov v triede základnej školy.

Érsek Árpád

„Odmietame pozmeňujúci návrh poslanca strany Smer k vládnej novele školského zákona, pretože vytvára priestor pre stranícke nominácie riaditeľov škôl a je krokom späť,“ tvrdí Árpád Érsek, poslanec NR SR za Most-Híd.

Vörös Péter, a Híd parlamenti képvislője/ Péter Vörös, poslanec NR SR za Most-Híd

Poslanec NR SR za stranu Most-Híd, Péter Vörös v stredu (17.6.2015) ostro kritizoval ministerstvo za predkladanú novelu školského zákona.

Érsek Árpád

Rozprava Árpáda Érseka, poslanca NR SR za stranu Most-Híd k vládnemu návrhu zákona o výchove a vzdelávaní

Árpád Érsek, poslanec NR SR za Most-Híd

Potvrdzuje to pozmeňujúci návrh k novele školského zákona.

Subscribe to školský zákon