slnomocnenec pre národnostné menšiny

Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dňoch 10. – 12. júna 2016 jubilejný 50. ročník Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu.

Subscribe to slnomocnenec pre národnostné menšiny