Slovenské Národné Povstanie

Počas SNP sa občania Slovenska bez ohľadu na ich národnosť dokázali spoločne postaviť proti nacizmu.

Subscribe to Slovenské Národné Povstanie