SNP

Počas SNP sa občania Slovenska bez ohľadu na ich národnosť dokázali spoločne postaviť proti nacizmu.

Dnes si pripomíname 71. výročie Slovenského národného povstania, keď sa občania Slovenska bez ohľadu na ich národnosť dokázali spoločne postaviť proti nacizmu.

Subscribe to SNP