splnomocnenec pre národnostné menšiny

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny uskutočnil pracovné stretnutie v Štátnom pedagogickom ústave. Cieľom spoločného stretnutia s jeho riaditeľom doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. bola výmena informácií o súčasnom stave a perspektívach v oblasti menšinového školstva.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny uskutočnil pracovné stretnutie v Štátnom pedagogickom ústave. Cieľom spoločného stretnutia s jeho riaditeľom doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. bola výmena informácií o súčasnom stave a perspektívach v oblasti menšinového školstva.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na 28. festivale chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi, ktorý sa uskutočnil 18. -19. júna 2016.

Aké sú hlavné ciele splnomocnenca pre národnostné menšiny? Čo urobí ako prvé pri nástupe do úadu? Pre Aktuálne.sk odpovedal László Bukovszky.

Vláda Slovenskej republiky dnes vymenovala za Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny historika PhDr. Lászlóa Bukovszkého, ktorý doteraz zastával funkciu ombudsmana Strany Most-Híd.

Stránky

Subscribe to splnomocnenec pre národnostné menšiny