splnomocnenec pre rómske komunity

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová sa na dnešnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom zaujímala najmä o problémy spojené s bývaním, zamestnanosťou obyvateľov rómskych komunít a vzdelávaním rómskych detí, ktoré sú podľa názorov odborníkov v Slovenskej republike zaraďované do špeciálnych škôl v nadpriemerných počtoch.

12 miliónov Rómov na celom svete si dnes pripomína Medzinárodný deň Rómov. Tento deň je pre Rómov významný, pretože 8. apríla v roku 1971 v Orphingtone pri Londýne sa poprední rómski predstavitelia z viacerých európskych krajín prvýkrát zjednotili na medzinárodnej úrovni a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu - Indii, etnickému pomenovaniu Róm a rómskemu jazyku.

Novým splnomocnencom vlády pre rómske komunity sa stal sociológ Ábel Ravasz, ktorý doteraz pôsobil ako odborný poradca strany Most-Híd, pričom bol gestorom a spoluautorom programu Občianska vízia.

Stránky

Subscribe to splnomocnenec pre rómske komunity