splnomocnenec vlády

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v piatok 9. decembra 2016 o 14.00 uskutočnilo 25. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Subscribe to splnomocnenec vlády