stretnutie

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz sa stretol dňa 8.05.2016 v Košiciach s rómskymi starostami a poslancami. Základnými témami stretnutia boli plány Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v prioritných oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie a spustenie národných projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Splnomocnenec Ábel Ravasz prisľúbil starostom obcí, že postupne navštívi ich obce a budú hľadať možnosti ako zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rómskych komunitách.

Nagyszabású Híd-fórum Perbetén/ Veľkolepé fprum v Pribete

V sobotu sa v Pribete uskutočnilo stretnutie predstaviteľov strany Nitrianskeho kraja s poslancami NR SR za Most-Híd.

Stretnutie vo Veľkých Kosihách/ Nagykeszi találkozó

Okresná organizácia strany Most-Híd v Komárne 9. februára v obci Veľké Kosihy zvolala okresné stretnutie so starostami a poslancami miestnych zastupiteľstiev, ktorí boli úspešní vo voľbách ako kandidáti za Most-Híd.

Subscribe to stretnutie