súdne trovy spojené s prekladom a tlmočením

Parlament dnes posunul návrhy Gábora Gála, Eleméra Jakaba, Tibora Baštrnáka a Pétera Vörösa do druhého čítania

Subscribe to súdne trovy spojené s prekladom a tlmočením