Trávnické hry

V poradí už 18. Trávnické hry – Obecné dni boli netradičné, charakterizovalo ich pestrosť programov, bohatosť kultúrnych -, športových - a detských podujatí. Stali sa sviatkom patriotizmu,- rodín, - detí.

Subscribe to Trávnické hry