zahraničná politika

Postoje strany MOST-HÍD k aktuálnej situácii v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády, ktoré hovorí, že „záujmom krajiny je jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenskej republiky“ a že „Za najbližších partnerov vláda považuje členské krajiny EÚ a spojencov v NATO“, ako aj z existujúcich spojeneckých záväzkov SR, a vo všeobecnosti, z nášho členstva v NATO a Európskej únii. Republiková rada MOST-HÍD sa v otázkach bezpečnostnej politiky uzniesla na týchto záveroch:

Kým vláda neaktualizuje Bezpečnostnú stratégiu SR z roku 2005, občania sa právom môžu cítiť ohrození.

Subscribe to zahraničná politika