zákon o pozemkových úpravách

Naďalej nebudú rovnaké pravidlá pri prideľovaní štátnej pôdy a prístup k pôde pre malé podniky sa nezlepší.

Subscribe to zákon o pozemkových úpravách