životné prostredie

Envirorezort si od prísnejšej odpadovej legislatívy sľubuje obmedzenie spotreby igelitiek pri nákupoch

Pri životnom prostredí panuje jedno pravidlo. O ochranu vody alebo ovzdušia sa začneme živo zaujímať, až keď vznikne problém, ktorý sa nás týka. A práve to je často príčina problémov so životným prostredím.

Považujem za podstatné a kľúčové dosiahnuť, aby bolo 50 percent územia našich národných parkov do roku 2025 bezzásahovým územím. Nielen preto, aby to zodpovedalo medzinárodným štandardom

Ministerstvo životného prostredia odmieta znevažovanie zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR z akejkoľvek strany. Bez ohľadu na to, či ide o riaditeľov národných parkov, profesionálnych alebo dobrovoľných ochrancov prírody.

V Montreale sa od pondelka koná 11. stretnutie Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 29. stretnutie strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. V rámci diskusie vystúpil s príspevkom aj minister životného prostredia László Sólymos.

Národné memorandum o lese zo septembra tohto roka sa výrazne prekrýva s cieľmi kampane.

Všetky potrebné merania už boli ukončené. Ich výsledky dali zelenú zámeru prebudovať dva otvory priepustu na dopravný tunel.

Na Slovensko mieri investícia za 8,5 milióna eur, ktorá vytvorí takmer 100 pracovných miest

Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity – bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov bude na Slovensku účinnejšia

Na envirovýchovu poputuje 130 – tisíc EUR

Stránky

Subscribe to životné prostredie