Tibor Bastrnák: Hazard so zdravotníctvom

Vláda už štvrtý rok zavádza zdravotné sestry v súvislosti so zlepšením ich situácie, ktoré pochopiteľne už neveria lúbivým heslám a začali podávať svoje výpovede.

Hoci sa zhruba tisíc výpovedí nezdá byť veľkou stratou, treba brať na vedomie, že ak od 1. januára skutočne prestanú pracovať zdravotné sestry, zdravotnícku starostlivosť čakajú veľmi veľké problémy. Zo dňa na deň je totiž veľmi náročné nahradiť špecializovanú a odbornú pracovnú silu. Aj kvôli tomu je nepochopiteľné, prečo vláda zaobchádza so zdravotnými sestrami takým povýšeneckým štýlom.

V zdravotníctve pracujú 3 tipy zdravotných sestier: prvé sú sestry pracujúce v ambulantnej a sociálnej sfére. Ony, bohužiaľ, aj teraz zostali bez navýšenia platu, ktoré vláda sľubovala. To jednoznačne dokazuje, že vláda nevie ponúknuť systémové riešenia pre zlepšenie situácie v zdravotníctve a tým vážne ohrozuje ambulantnú starostlivosť. Je pravdepodobné, že kvôli vyššiemu platu zdravotné sestry v tomto sektore radšej príjmu prácu v nemocniciach.

Druhú skupinu zdravotných sestier tvoria tie, ktoré pracujú v menších, alebo v okresných nemocniciach. Ony nespravodlivo dostávajú menší plat ako pracovníci väčších nemocníc, ale napriek tomu sa teraz nezúčastnia protestu proti opatreniu vlády, keďže od teraz budú môcť hospodáriť o 200-300 eur vyšším platom.

V prvom rade môžeme očakávať hromadné výpovede v špeciálnych nemocniciach, ktoré patria pod kompetenciu ministerstva, keďže po nadobudnutí platnosti nového zákonu budú zdravotné sestry v tomto sektore zarábať ešte menej, ako doteraz. Rozhorčenie sestier je tak pochopiteľné, nakoľko ak si teraz nevybojujú vyššie mzdy, tak pravdepodobne tak nebudú môcť spraviť ešte veľmi dlhý čas.

Na základe vyššie spomenutých je o to poburujúcejší cynizmu vlády, nakoľko Robert Fico sa nedávno opäť postavil pred svoju tabuľku a „odfajkol” jeden z ďalších svojich sľubov. 27 nemocníc dostalo 30 miliónov eur... Samotný fakt je potešiteľný, ale dlhy nemocníc dosahujú neskutočné výšky – už prevyšujú sumu 450 miliónov eur. Nanešťastie o tomto dlhu nikto nehovorí, hoci v nasledujúcich rokoch bude tento fakt prinášať ďalšie a ďalšie problémy v zdravotníctve. V tom rezorte, kde dlžoba prevyšuje 450 miliónov eur, je 30 miliónov naozaj len malou náplasťou. Ak by pán premiér obrátil tieto peniaze na systémové riešenia, napríklad na vyriešenie nízkej mzdy zdravotných sestier, bolo by to naozaj hodnotové gesto. Ale takto… sme svedkami len nesmierneho cynického postoju súčasnej vlády voči zdravotníctvu, zdravotným sestrám a pacientom.

Veríme, že po marcových parlamentných voľbách sa tento stav zmení k lepšiemu.

 

 

Zdielať: