Tibor Bastrnák: Veľa kriku pre nič

Vládnuť demokraticky a s rozumom znamená stimulovať rast hospodárskeho a spoločenského života ustanovením múdrych pravidiel a zabezpečovaním ich dodržiavania. Rozumná vláda šetrí peniaze daňových poplatníkov a na nič sa nehrá. Určite nie na vševedúceho spasiteľa, ktorý by lámal a dával chlieb niekomu zadarmo.
V duchu predvolebného hesla SMERu  – nikto vám toľko nedá, čo vám môžeme my sľúbiť -  vláda 15. mája schválila balíček opatrení na podporu hospodárskeho rastu. Zrejme preto, že sme museli tak dlho čakať, kým vláda aspoň nejako zareaguje na alarmujúci prepad rastu úrovne hospodárstva, dotácie majú ísť úplne všade – na  podporu dopravnej infraštruktúry, životnému prostrediu, riešeniu nezamestnanosti, energetickej efektívnosti, rozvoju bývania, cestovnému ruchu, poľnohospodárstvu a lesníctvu, atď.  Verejné investície, nové fondy a všemožné dotácie a podporné programy majú vypudiť z mysle podnikateľov a občanov slovo kríza. Takýto reklamný „džingel“ však nemá ďaleko k Shakespearovej komédii Veľa kriku pre nič.
 
Nezasvätenému sa tlačí na jazyk otázka: kde chce na to všetko vláda zobrať? No, niečo z Bruselu a zvyšok od nás, od firiem a od občanov. Veď najmä preto masívne zvýšila odvodové a daňové zaťaženie. Potreba konsolidácia verejných financií bola iba zámienkou. V skutočnosti vláda potrebovala podnikateľom zobrať peniaze, lebo oni nevedia – na rozdiel od nej - ako rozumne a zmysluplne s nimi naložiť. Vláda vie, že to prepískla.  Pokles hospodárskeho rastu v posledných dvoch kvartáloch ju prinútil sľúbiť, že niečo (niektorým) firmám z ich daní a odvodov vráti. S okázalosťou je ochotná podpísať memorandum, že už žiadne dane a odvody zvyšovať nebude. Zrejme aj preto, aby sme zabudli, že jej príspevok formou šetrenia 48 miliónov eur na výdavkoch štátu predstavoval iba 2 %  celkových nákladov potrebných  na konsolidáciu verejných financií.
Balíček predstavuje mix opatrení, ktoré sa obmieňali s väčším či menším úspechom aj v minulosti. Pre nevyhnutnú regeneráciu úrovne podnikateľského prostredia, narušeného brutálnym zásahom nárastu daňových a odvodových povinností a zmenou zákonníka práce, by bolo potrebné – popri vágnom a neurčitom prísľube na zníženie cien elektrickej energie – riešiť problémy súdnictva, vymáhateľnosť práva a potláčanie korupcie. Bez toho, aby sa zásadne zlepšila situácia v týchto oblastiach, nebudú na Slovensku ďalšie investície ani hospodársky rast. 

Zdielať: