Tibor Bastrnák: Zdravotníctvo?

Síce je pre každého známe, že kvalita zdravotníckej starostlivosti je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vyspelosti spoločnosti, dlho očakávané zmeny však prichádzajú len pomalým tempom.

V roku 2003 som bol medzi prvými poslancami NR SR, ktorí iniciovali zavedenie DRG-klasifikačného systému a e-Health (elektronické zdravotníctvo) na Slovensku. Vtedajšie vedenie ministerstva však naše predstavy nepodporovalo, avšak dnes môžeme vidieť, že zavedenie týchto zmien prebieha, aj keď to trvalo veľmi dlhú dobu. Zavedením týchto zmien by sa pohyb peňazí v zdravotníctve stal spravodlivejším a transparentnejším. Potreba transparentnosti v zdravotníctve je momentálne oveľa dôležitejšia ako tomu bolo doteraz. A to práve kvôli tomu, že počas posledných 10 rokov narástla celková suma, ktorá sa využíva v zdravotníctve, avšak pacient, ktorý je najdôležitejším článkom, však tento pozitívny vplyv nepociťuje. Tento jav potvrdzuje, že rozdelenie peňazí nebolo doteraz účinné a veľa zdrojov zhltol zdravotnícky systém podobný čiernej diere. Okrem toho súčasný stav ešte zhoršujú kroky vládneho Smeru podozrivé z klientelizmu.

V skutočnosti však problémom môže byť aj placebo efekt, ktorý vznikne po zavedení zmien: spravodlivejšie a transparentnejšie rozdeľovanie financií sa síce vyrieši pomocou nového systému, ale je možné, že systém obvodných a detských lekárov sa čoskoro rozpadne. V poslednom období sa im totiž ušlo oveľa menej pozornosti ako bolo potrebné, čím sa priemerný vek týchto lekárov postupne zvýšil na 55 rokov – mladí lekári netúžia byť obvodnými. Je to veľmi tragický jav, keďže práve s obvodným a detským lekárom sa stretávame najviac. Napriek zostarnutiu týchto profesií nikto nič nespravil v záujme toho, aby bola pre mladých lákavá kariéra obvodného a detského lekára. Tento fakt ohrozuje starostlivosť o pacientov a osud chorých ľudí. 

Je pravdou, že vláda zaviedla rezidentský program, ale skúseností susedov z Maďarska ukazujú, že bez uvoľnenia dostatočných zdrojov sa nemôže stať lákavým pre mladých lekárov. Funkčnosť rezidentského programu na Slovensku budeme môcť posúdiť až o 5-6 rokov. Avšak už teraz je zrejmé, že ak sa neuvoľnia dostatočné financie pre systém obvodných a detských lekárov, za pár rokov nebude mať kto liečiť pacientov. Práve na túto  hrozbu som v parlamentnej rozprave upozornil ministra zdravotníctva.

Verím, že sa podarí zachrániť systém lekárov prvého kontaktu, ktorí sú najbližší k občanovi a sú najlacnejším článkom celého systému. Najdôležitejšou podmienkou je, aby sme systém zmenili tak, aby bol lákavý pre mladých lekárov. Problém sa dá najlepšie vyriešiť vtedy, keď zakročíme ešte včas: treba prideliť viac financií do systému. Je na to najvyšší čas. 

 

 

Zdielať: