Trnavský kraj

Krajský predseda
Lajos Berner
Telefon: 
0905 611 172
Krajská tajomníčka
Márta Kiss
Telefon: 
0917 927 288
Dunajskostredský okresný predseda
Árpád Érsek
Galantská okresná predsedníčka
Zuzana Csadyová
Telefon: 
0911 265 372
Krajský podpredseda, Senický a skalický okresný predseda
Jozef Fábik
Telefon: 
0903 695 332