Už bude viac peňazí na kultúru

Občianska strana Most-Híd od roku 2015 pracovala na tom, aby národnostné menšiny žijúce na Slovensku mohli hospodáriť z väčšieho množstva peňazí, ako aj na tom, aby sa sami mohli rozhodnúť, na čo minú príspevok zo štátnej pokladnice.

Aj v opozícii sme iniciovali vznik takej inštitúcie, ktorá v oblasti menšinovej kultúry môže prijímať autonómne rozhodnutia. Túto predstavu sme v opozícii nedokázali presadiť, uspeli sme ako vládna strana. Fond pre podporu menšinovej kultúry sa buduje zospodu. Jeho fungovanie upravuje zákon, je súčasťou ministerstva kultúry a disponuje vlastným riaditeľom. Predstavitelia strany Most-Híd okrem uvedených faktov považovali za dôležité aj to, aby nový systém prihliadal na značné rozdiely, ktorými sa jednotlivé národnostné menšiny na Slovensku vyznačujú. Tieto rozdiely znamenajú aj iné nároky. Fond po troch desaťročiach konečne umožní aj to. O cieľoch a predstavách národnostných menšín konečne nerozhodnú úradníci, ale odborné výbory - na základe transparentných kritérií. Členov do týchto výborov volia menšinové organizácie. Na základe uvedených faktov môžeme vyhlásiť, že strana Most-Híd po dlhých rokoch vytvorila systémové financovanie kultúry Maďarov a ďalších menšín na Slovensku, a tým aj možnosť pre samostatnú menšinovú kultúrnu politiku.

Skončilo sa obdobie "o nás bez nás".

Predstavitelia národnostných menšín a etnických menšín sa konečne dočkali toho, že Slovenská republika im garantuje taký systém financovania, ktorý je stabilný, vypočítateľný a udržateľný. Rámcová suma je určená vo výške 8 mil. eur, z ktorej namiesto 2,2 mil. určených na tento rok, o rok napríklad na podporu kultúry Maďarov sa vyčlení 4,1 mil. eur. Finančné prostriedky určené na podporu ostatných menšín a etnických skupín sa zvýši v rovnakom pomere.

Riaditeľ inštitúcie bol zvolený v tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí. V zmysle zákona sa svojej funkcie mohol ujať v uplynulom mesiaci. Jeho prvou úlohou je vybudovanie inštitúcie a vytvorenie odborných výborov a správnej rady. Do konca decembra 2017 musí vypísať výzvy na projekty na rok 2018. 

Myslíme si, že legislatívna podpora je zabezpečená.  Využiť ju, tj. vytvoriť konkrétny a zmysluplný "obsah" je úlohou členov odborných výborov, ktorých zvolia organizácie národnostných menšín. Pevne veríme, že prijmú zmysluplné rozhodnutia, v prospech rozvoja menšinovej kultúry na Slovensku.

Zdielať: