Vystúpenie Árpáda Érseka v NR SR k poslaneckým návrhom zákona o cestnej doprave

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője
Poslanec NR SR za stranu Most-Híd vyjadril svoje podporné stanovisko k predkladaným novelám zákona o cestnej doprave a zdôraznil, že pokladá za skutočne absurdné, že v trhovej ekonomike, a v tak dôležitom segmente hospodárstva akým je doprava, ktorá má zabezpečovať výkony vo verejnom záujme, platí princíp voľnej úvahy o udelení respektíve neudelení licencie len z dôvodu úradníckeho rozhodnutia

Vystúpenie Á. Érseka v NR SR k poslaneckým návrhom  zákona o cestnej doprave, v celom znení:

K predkladaným novelám zákona o cestnej doprave  vyjadrujem svoje podporné stanovisko. 
Je skutočne absurdné, že v trhovej ekonomike, a v tak dôležitom segmente hospodárstva, akým je doprava, ktorá má zabezpečovať výkony vo verejnom záujme, platí princíp voľnej úvahy o udelení respektíve neudelení licencie len z dôvodu úradníckeho rozhodnutia. 

Nerád, ale musím upriamiť Vašu pozornosť aj na to, že každá „voľná úvaha“ v situácii „dať či nedať“, nesie v sebe potenciálne riziko korupcie.
Ten kto rozhoduje, nemôže ani dokonale poznať konkrétnu situáciu v konkrétnej oblasti a ani nemôže byť v koži tých, ktorí sú dennodenne odkázaní na verejnú dopravu.
Príklad zo Svidníka, kde tzv. žltý prepravca nedostal licenciu je tiež hoden pozornosti.

Tento český dopravca plánoval nové autobusové spoje do Kysaku, ktorým by sa ľudia mohli dostať k vlakovej doprave. Ale výsledok je, že nedostal, a to aj v situácii, kedy vylúčil spoj v čase, v ktorom by konkuroval dotovanej doprave. Rovnaká situácia bola u tohto dopravcu aj v Banskobystrickom kraji.

Trhové prostredie, konkurencia a kvalita poskytovaných služieb sú nástroje, ktoré samy určia, či ten vlak alebo autobus má alebo nemá premávať. Vlakové a autobusové linky, by mali byť zosieťované a časovo kompatibilné tak, že by pre cestujúcu verejnosť nemal byť problém dostať sa vlakom alebo autobusom  alebo aj  kombináciou týchto spojov do cieľa svojej cesty. 

Vláda Róberta Fica zaviedla bezplatnú vlakovú dopravu. Dôsledkom je, že kým v niektorých regiónoch autobusoví dopravcovia idú do krachu, lebo cestujúca verejnosť uprednostnila vlaky, v iných regiónoch sa ľudia nemajú ani ako dostať k bezplatným vlakom, lebo ich tam nemá čo priviezť.

Považujem za nevyhnutné, aby doprava vo verejnom záujme bola financovaná z jedného miesta, aby bol jeden objednávateľ kilometrov a aby grafikony vlakovej a autobusovej dopravy boli zosúladené. Rovnako považujem za správne aby ten, kto spĺňa všetky zákonom prepísané podmienky a kritéria a chce poskytovať svoje služby v oblasti verejnej dopravy, nebol odkázaný na dobrú vôľu a nebodaj ešte aj ochotu úradníka.
    

 

 

Zdielať: